• Man kan börja träna hos oss från 16 års ålder.
  • Barn får lov att vistas i lokalerna så länge de sköter sig och inte stör andra gymmande. Barn får ej heller lov att använda maskiner och träningsredskap.
  • Man får ej lov att släppa in personer utan medlemskap.
  • I gymmet ska man träna i träningskläder och rena inomhusskor.
  • Man får ej lov att låsa in och förvara saker i skåp på gymmet när man själv inte är på plats.
  • Använd alltid taggen för att checka in dig när du ska träna, även om det är öppet eller om du kommer med någon annan.
  • Behandla alltid redskap och maskiner varsamt. Man får ej heller lov att ta ut saker tillhörande gymmet utanför gymmets lokaler.
  • Doping och andra narkotikaklassade preparat är förbjudet att nyttja på gymmet.
  • Man måste uppträda på ett bra sätt och visa respekt för alla på gymmet.
  • Vid regelbrott har gymmet rätt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan.
  • Lagbrott kommer alltid att polisanmälas.