Personlig träning

På Fitness Formula har du möjligheten att köpa PT-timmar från våra duktiga personliga tränare